Ако потребителя няма изисквания към софтуера, то той "софтуера" ще има изисквания към потребителя. В резултат на това софтуера ще расте на размер,енергоемкост и цена, и ще намалява на качество.

Тази страница е в процес на разработка