"p7xtool" - Софтуер за работа с електронен подпис

Underconstruction Underconstruction Underconstruction Underconstruction Underconstruction

Текуща версия: 0.9.7

Download

Забележка: Ако притежавате личен електронен подпис, то трябва да знаете, че вашето име,егн и постоянен адрес са данни досъпни за всички.

Описание

Графичен потребителски интерфейс за работа с електронен подпис, който позволява следните функционалности:

1 Проверка на цифрово подписано съдържание в електронен вид по стандарт PKCS #7 (файл p7s).

2 Подписване на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

3 Криптиране на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

4 Декриптиране на електронно съдържание (файл) по стандарт PKCS #7.

5 Проверка за валидност на цифрови сертификати от тип X509.

Работна среда

Този софтуер се разработва да се употребява под всички POSIX съвместими Операционни Системи.

Това включва повечето Linux базирани дистрибуции като: Debian,Ubuntu,RedHat,Fedora,Mandriva,Gentoo, Slackware,Android и др.

Posix съвместими дистрибуции като MacOS X,FreeBSD и др.

Той би могъл да работи под всяка Операционна Система която съдържа следният софтуер:

Програмни Средства

  • Този софтуер е написан на "C".

Условия за упортеба

1 По точка едно и пет от описанието на функционалността този софтуер е свободен за ползване от всеки.

2 По точка две,три и четири от описанието на функционалността, този софтуер е безплатен за ползване от физически лица.

3 Всеки има право свободно да разпространява този софтуер.

3 Този софтуер е в ранен етап на разработка, поради това не може да бъде поета никаква гаранция за неговата работа.

4 Този софтуер работи изцяло на отговорността на този който го използва.

Таблица на изпробвани четци и карти

Карточетец Device ID Карта/Модел Софтуерни библиотеки Състояние Linux дистрибуции
ACS ACR 38U-CCID 072f:90cc Siemens AG (C) CardOS V4.3B pcsc-lite>=1.6 opensc>=0.11.13 (opensc-pkcs11.so,libcvP11.so или libcmP11.so) работи Fedora 14, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.04, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10
OmniKey AG CardMan 6121 076b:6622 cv cryptovision gmbh (c) v1.0j pcscd=1.5.3-1 opensc=0.11.12 (libcvP11.so) тестване Ubuntu 10.04
Тук ще се допълва

Инструкции за инсталация (В процес на разработка)

Ако желаете да подписвате,проверявате електронно подписани файлове, да разберете какви сертификати има на вашата карта и др., изтеглете инсталирайте текущата версия от тук.

Как се работи с p7xtool:

1 стартирате програмата

2 избирате действие Sign или Verify

3 Кликнете върху избраният файл и следвайте инструкцията.

При проблем можете да задавате въпроси на електронната поща : asen@asen.iliev.name.

За версия 0.9.6

За Fedora,Debian и Ubuntu се инсталира всичко автоматично.

За други linux-базирани дистрибуции трябва да инсталирате pcsc-lite >= 1.6, opensc >=0.11.13 и да разархивирате пакета p7xtool*.tgz .

За разлицните видове четци и карти: можете да избирате различни #PKCS 11 софтуерни библиотеки, като посочите пътя към тях през менюто settings/configuration/PKCS11 library.

При проблем с работата с картата:

Можете да използвате точка едно,две и три от инструкцията на НАП.

За подписани файлове които се подават в НАП:

Копирайте си Публичните Удостоверения/Сертификати "CA" в директорията която сте указали от менюто ( settings/configuration/Directory for Stored CA )

При подписване на файл отбележете отметката "Detached Signature" и Отметките със "include" съответният CA. отбележете отметките

ЗАБЕЛЕЖКА: Софтуерът на НАП, за сега приема само "Detached Signature" със включена пълна сертификационна верига. Можете да се уверите че вашият подписан файл отговаря на тези изисквания като го проверите със същата програма. Трябва да се уверите че е включена и проверена сертификационната верига . Вижте отбелязанаото със червено

Тук ще се променя и допълва

 

Copyright (c) 2010 Asen Iliev